Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
flyttbart medium [norsk]    removable media [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyttbar innretning [norsk]    Innretning som ikke er ment å være permanent plassert på feltet i feltets levetid, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, jf. veiledningen til rammeforskriften § 3.
Oljeordliste © Oljedirektoratet