Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fokus(et) [norsk]    focus [engelsk]   foci) [(flertall]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO