Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
foot candle [norsk]    (ft c) Belysningsenhet. Brukes i forbindelse med filmfotografering. I Norge er det vanlig å bruke lux.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO