Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for innføring i kroppen [norsk]    administrable [engelsk]   for medikamentell innføring, som kan brukes medisinsk, som kan føres inn i kroppen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen