Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
dominerende; eie, ha for seg selv [norsk]    possessive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
for seg selv, som representerer seg selv, fører saken sin selv [norsk]    pro se [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen