Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
application, for which grounds have been stated [engelsk]    begrunnet søknad [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget