Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forårsake [bokmål/riksmål/nynorsk]    være årsak til, medføre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
avle; forårsake [norsk]    beget [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forårsake, fremkalle [norsk]    induced [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
årsak, grunn; sak; forårsake [norsk]    cause [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no