Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forankringsutstyr [norsk]    mooring equipment [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening