Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
forbehandlingsanlegg  [norsk]    pre-treatment facility [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt