Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Forbindelsesmidler [norsk]    Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmerforbindere, lim osv.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
forbindelseskommando [norsk]    pre-connection command [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forbinde, koble til/opp [norsk]    connect [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forbindelse, tilkobling, samband [norsk]    connection [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forbindelsesledd, koblingsledd, bro [norsk]    linker [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbinde, skjøte, føye sammen; slutte seg til; forene [norsk]    join [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no