Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
koblingsledd, forbindelsesledd [norsk]    spacer group, spacer arm [engelsk]   (kjem.) (ikkefunksjonelt)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbindelsesledd, koblingsledd, bro [norsk]    linker [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen