Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forbrukersamvirke [norsk]    cooperative society [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS