Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
force [engelsk]    kraft  [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
reinforce [engelsk]    forsterke; gjøre sterkere, armere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
workforce [engelsk]    arbeidsstyrke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forced Bet [engelsk]    A required bet that starts the action on the first round of a poker hand.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Higher force [engelsk]    Vis maior [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
forced saving [engelsk]    tvungen sparing [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Forceps, -ipis [latin]    tang [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
moment of force [engelsk]    kraftmoment / dreiemoment [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
forced air flow [engelsk]    mekanisk, motorisert luftsirkulasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forced water circulation [engelsk]    vannpumpe, kjølevannspumpe, mekanisk, motorisert vannsirkulasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen