Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fordel [norsk]    benefit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
fordele [norsk]    dispatch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fordelt [norsk]    dispersed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fordeling(en) [norsk]    distribution [engelsk]   (subst.) (of a random variable)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fordele taletid [norsk]    allocate speaking time [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fordelingselver [norsk]    distributaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Stordriftsfordel [norsk]    Ved å drifte en større mengde klienter, tjenere, nett og tjenester oppnår man flere fordeler, blant annet økonomisk og kvalitetsmessig.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
fordele på nytt [norsk]    reallocate [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fordelt på 4 strømpep. [norsk]    set on 4 coudle-pointed needles [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fordel, nytte, gagn; gagne [norsk]    benefit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fordelaktig stilling, sted med god utsikt [norsk]    vantage point [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no