Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fordele [norsk]    dispatch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
forfordele [norsk]    betyr «gi for lite, behandle urettferdig», men brukes ofte i motsatt betydning. «Bli forfordelt ved utdeling av stipender» betyr altså å få mindre enn man normalt har krav på.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fordele taletid [norsk]    allocate speaking time [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fordele på nytt [norsk]    reallocate [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
planlegge, fordele [norsk]    schedule [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
anvise, tildele, gi; dele ut, fordele [norsk]    allocate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
porsjon; andel, del; dele ut; fordele [norsk]    portion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no