Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fordeling [bokmål]    det å fordele, hvordan noe blir delt ut, plassert eller organisert (statistikk) oversikt over hvilke eller hvor mange verdier som forekommer for hver enhet i en modell eller en undersøkelse, kontinuerlig eller diskret For å finne medianen må du se på fordelingen av alle poengene, og finne den midterste verdien.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
F-fordeling [norsk]    F distribution [engelsk]   (stor «F» uansett)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
t-fordeling [norsk]    t-distribution [engelsk]   (liten «t» uansett)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
OMFORDELING [norsk]    Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Forfordeling [norsk]    Innebærer at en person får mindre enn det han etter en riktig fordeling har krav på.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
vevsfordeling [norsk]    biodistribution [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fordeling(en) [norsk]    distribution [engelsk]   (subst.) (of a random variable)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Barnefordeling [norsk]    Dersom foreldrene ikke bor sammen, f.eks p.g.a skilsm..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
aldersfordeling [norsk]    aging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fordelingselver [norsk]    distributaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
normalfordeling [norsk]    normal distribution [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
spektralfordeling [norsk]    Styrkefordeling mellom fargene i lys.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
myndighetsfordeling [norsk]    distribution of authority [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kjikvadratfordeling [norsk]    chi square distribution [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
knusing, finfordeling [norsk]    particulation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
distribusjon, fordeling [norsk]    distribution [engelsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
statisk belastningsfordeling [norsk]    static load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nettverksbelastningsfordeling [norsk]    Network Load Balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft