Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forecast [engelsk]    prognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
forecast plan [engelsk]    prognoseplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sales forecast [engelsk]    salgsprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow forecast [engelsk]    kontantstrømprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Develop Skills Needs - Hiring Plan - Hiring Forecast [engelsk]    Utarbeide ferdighetsbehov - Ansettelsesplan - Ansettelsesprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft