Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
foreign [engelsk]    fremmed utenlandsk utenriks(-)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
foreign [engelsk]    utenlandsk [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
foreign [engelsk]    fremmed, fjernt ifra [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
foreign key [engelsk]    fremmednøkkel [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
foreign key [engelsk]    sekundærnøkkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Foreign bonds [norsk]    Obligasjonslån emmitert i et innenlandsk marked, men med utenlandsk låntager.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
foreign currency [engelsk]    utenlandsk valuta [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
foreign computer [engelsk]    ekstern datamaskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft