Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forekomme [bokmål/riksmål]    være å finne; opptre som fenomen inntreffe
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forekomme [norsk]     [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: munnje orru (ahte) 'det forekommer meg (at)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
hende, inntreffe; finnes, forekomme [norsk]    occur [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no