Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forekomst [norsk]    instance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forekomst [norsk]    deposit [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
IIS-forekomst [norsk]    IIS instance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Petroleumsforekomst [norsk]    Ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergartstyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleum som omfattes overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
placer, vaskemalmforekomst [norsk]    placer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU