Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
foreløpig [bokmål/riksmål/nynorsk]    ikke endelig; som gjelder fram til en endelig fastsettelse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
foreløpig sakliste [norsk]    preliminary agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
behandles foreløpig [norsk]    be dealt with provisionally [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
foreløpige innstilling [norsk]    provisional recommendation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget