Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
forening [bokmål]    klubb, sammenslutning det å forene to eller flere enheter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Forening [norsk]    Society [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
forening [norsk]    union [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
fagforening [norsk]    labour union [engelsk]   trade union [synonym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
samfunn, forening [norsk]    society [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeidsgiverforening [norsk]    Interesseforening som søker å ivareta arbeidsgivers i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Verdipapirfondenes Forening [norsk]    VFF [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Verdipapirfondenes Forening [norsk]    Verdipapirfondenes Forening er en interesseorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
forening med et allmennyttig formål [norsk]    non-profit association [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Alment praktiserende lægers forening [norsk]    Aplf [forkortelse/akronym]   (tidl. navn på yrkesforeningen for allmennlegene). Nytt navn fra 4.5.2006: Allmennlegeforeningen
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad