Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
foresail, jib [engelsk]    fokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
foresail boom [engelsk]    fokkebom [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening