Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
foresee [engelsk]    forutse, forutane, kjenne til i forveien [norsk]   [fåsi] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
foreseeable loss [engelsk]    forventet tap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft