Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forestille seg [norsk]    envision [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
forestille seg, forutse, regne med [norsk]    envision [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
se; forstå; tenke seg, forestille seg [norsk]    see [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no