Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forfølge [siden finnes ikke]    følge etter, gjerne for å plage, fange, drepe etc.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forfølge [norsk]    fantasmear [spansk]   å forfølge en person, eller å jakte på en. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fantasmeo, Merodeo, merodear.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
forfølge; plage [norsk]    persecute [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forfølgelsesvanvidd [norsk]    paranoia [med. el. latin]   a) Populærbetegnelse på vrangforestillinger i forhold til det å bli forfulgt, eksempelvis etter bruk av sentralstimulerende midler. b) Kronisk psykisk sykdom, der pasienten opplever rigide, systematiske vrangforestillinger, f.eks. forestillinger om å bli forfulgt, storhetsforestillinger m.m.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forfølge; strebe etter [norsk]    pursue [engelsk]   [pø’suu] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forfølgelse; forfølge [norsk]    pursuit [engelsk]   [pesuut] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no