Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
falsk, forfalsket [norsk]    counterfeit [engelsk]   [kauntefit] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forfalsket e-postmelding [norsk]    spoofed mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft