Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forferdelig [bokmål/riksmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forferdelig [norsk]    gáfat; gáfat [samisk]   (a) 1. (pred); 2. (adv) //gáfat stuoris 'forferdelig stor'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune