Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forhåndsvisning [bokmål]    Visning av noe på en datamaskin, f.eks. et dokument, før det skrives ut eller publiseres.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forhåndsvisning [norsk]    print preview [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Forhåndsvisningsrute [norsk]    Preview Pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forhåndsvisning av vedlegg [norsk]    Attachment Previewer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PowerPoint-forhåndsvisning [norsk]    PowerPoint Previewer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
modul for rik forhåndsvisning [norsk]    Rich Previewer Module [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft