Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forhold [bokmål/riksmål/nynorsk]    Status eller kvalitet for noe, omstendighet Værforholdene var elendige. Sammenheng mellom noe, kvantiativt forhold Forholdet mellom saft og vann er 1 til 4. Forholdet mellom produksjon og etterspørsel. Hvordan det er mellom to parter i en sak, særlig mellom mennesker, følelsesmessig eller ved romantiske eller seksuelle forbindelser Jeg har et dårlig forhold til familien. De fikk et forhold til hverandre. i forhold til – sammenlignet med
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
forhold(et) [norsk]    ratio [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
miljøforhold [norsk]    environmental conditions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
enhetsforhold [norsk]    device partnership [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forholdsregel [norsk]    forhåndsregel [FEIL]   (ta sine forholdsregler)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
radius forhold [norsk]    radius ratio [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
delingsforhold [norsk]    split ratio [engelsk]   andel av cellekultur som tas ut til dyrking
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Avstandsforhold [norsk]    long distanse relationship [engelsk]   LDR [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Utdelingsforhold [norsk]    Uttrykker forholdet mellom utbytte og ordinært nettoresultat i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
forholdstest(en) [norsk]    ratio test [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forholdskriteriet [norsk]    ratio test [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
størrelsesforhold [norsk]    aspect ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
signal/støyforhold [norsk]    signal to noise ratio [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
signal/støyforhold [norsk]    Forholdet mellom innspilt lyd (etter spesifiserte krav) og grunnstøyen. Angis vanligvis i dB. Jo større jo bedre.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
gyromagnetisk forhold [norsk]    magnetogyric ratio [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
verst tenkelige forhold [norsk]    minimum ambient conditions [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forholdsmessig representert [norsk]    proportionally represented [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Aksjeopsjon i arbeidsforhold [norsk]    Et tilbud fra et AS/ ASA til sine ansatte om at disse har rett til innen et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
forhold, skaleringsforhold, -rate [norsk]    ratio [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold [norsk]    aspect ratio [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forhold som hersker i omgivelsene, romtemperatur, -trykk og -fuktighet, ambiente forhold/betingelser [norsk]    ambient conditions [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen