Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forkastning [norsk]    fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Forkastning [norsk]    Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
skyveforkastning [norsk]    thrust fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
normalforkastning [norsk]    normal fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
reversforkastning [norsk]    reverse fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fall-rettet forkastning [norsk]    dip-slip fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU