Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
feste, fastgjøring; hengivenhet, forkjærlighet [norsk]    attachment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no