Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forklare [bokmål/riksmål/nynorsk]    fortelle noen hvordan noe er bygd opp, fungerer eller hva det betyr gi en grunn/årsak til noe Kan du forklare hvorfor du kommer for seint nå igjen?
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
geniforklare [FEIL]    genierklære [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
redegjøre for, forklare [norsk]    expound [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no