Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
forkorte, klippe av [norsk]    truncate [engelsk]   (trunkere)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forkortelse, forkortet [norsk]    fork. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad