Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forkortelse [bokmål]    (lingvistikk) En kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forkortelse [dansk]    (lingvistikk) forkortelse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
tidsforkortelse [norsk]    time-lapse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forkortelse, forkortet [norsk]    fork. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad