Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Forkynneren [norsk]    Fork [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tjene, forkynne [norsk]    serve [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen