Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
krav; kreve, forlange [norsk]    demand [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trenge, behøve; kreve, forlange [norsk]    require [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no