Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forlenge; strekke seg; utvide; bygge ut [norsk]    extend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no