Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forlis [bokmål/riksmål/nynorsk]    En ulykkeshendelse som medfører totaltap av skip.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forlis [norsk]    shipwreck, wreckage [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
forlise [norsk]    be lost, be wrecked [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening