Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
formå [bokmål/riksmål/nynorsk]    Å makte. Å få, bevege. Se også: Google formå (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formå [norsk]    abár'rot [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1 : abár'rot 'være i stand til'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
formål, hensikt; virkning, resultat [norsk]    purpose [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no