Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
formel [bokmål/nynorsk]    (matematikk) En matematisk regel presentert symbolsk; matematisk formel. (kjemi) Symbolsk uttrykk for grunnstoffer og antallet av disse i en kjemisk forbindelse, se kjemisk formel. (dagligdags) Generell kode for hvordan man bør gjøre ting.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formel [dansk]    (matematikk, kjemi) formel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formel [fransk]    formell
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formel [svensk]    (matematikk, kjemi) formel; uttrykk formulert ved symboler
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formel [norsk]    formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
formel(en) [norsk]    formula [engelsk]   formulae el. formulas) [(flertall]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
formelpeker [norsk]    formel cursor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Formelpalett [norsk]    Formula Palette [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Trylleformel [norsk]    Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
matriseformel [norsk]    array formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Polstreformel [norsk]    Cushioning Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Formelverktøy [norsk]    Equation Builder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Misminneformel [norsk]    Memory Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
likning, formel [norsk]    equation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fidelius-formel [norsk]    Fidelius Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Formelredigering [norsk]    Equation Editor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
valideringsformel [norsk]    validation formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forsvinningsformel [norsk]    Vanishing Spell [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg