Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
formue [bokmål/nynorsk]    den økonomiske verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person disponerer
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formue [dansk]    formue
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
formue [norsk]    wealth [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
rikdom, formue [norsk]    wealth [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [norsk]    capital asset [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no