Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
formula [engelsk]    formel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
array formula [engelsk]    matriseformel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Formula Palette [engelsk]    Formelpalett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binomial formula [engelsk]    binomialformelen [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
validation formula [engelsk]    valideringsformel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
formulate in writing [engelsk]    forme skriftlig [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
formulae el. formulas) [(flertall]    formel(en) [norsk]   formula [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO