Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fornetningsmiddel [norsk]    crosslinking agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen