Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forplantning [norsk]    R60 [risikokode]   Kan skade forplantningsevnen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
forplantning [norsk]    R62 [risikokode]   Mulig fare for skade på forplantningsevnen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
forplantningsgift [norsk]    reproductory toxin [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
overført/forplantet relaksasjon, relaksasjonsforplantning [norsk]    cross-relaxation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
overføring, transmisjon, hjulverk, girkasse, utveksling, forplantning [norsk]    transmission [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen