Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forretning [norsk]    business [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
forretningside [norsk]    business concept [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Kartforretning [norsk]    Kartforretning kan gå ut på klarlegging, justering, merking, måling og kart..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Forretningsidé [norsk]    En kortfattet beskrivelse av hva bedriften skal oppnå og hvordan målet skal nås.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Forretningsplan [norsk]    Sammenstilt og gjennomarbeidet beskrivelse av forretningsidé, marked, produkt, kompetanse, nettverk og organisering. En forretningsplan inkluderer økonomiske nøkkeldata og beregninger, samt handlings- og framdriftplan for hvordan forretningen skal realiseres.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
forretningslogg [norsk]    Business History Log [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningstype [norsk]    business type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsnavn [norsk]    doing business as name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsnotat [norsk]    business note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsenhet [norsk]    business unit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forretningsverdi [norsk]    goodwill [engelsk]   goodwill [synonym]   Det som gir en virksomhet verdi utover verdien av de materielle formuesgjenstander som fast eiendom, maskiner, varelager og fordringer. Det vil si den merverdien som skyldes organisasjonen av produksjonsmidlene og bedriftens renommé, beliggenhet og lignende.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
delingsforretning [norsk]    division proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forretningslokale [norsk]    business premises [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forretningslogikk [norsk]    business logic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningssektor [norsk]    business sector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tobakksforretning [norsk]    tabaccheria [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Forretningsordenen [norsk]    Rules of Procedure [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Notarialforretning [norsk]    Et dokument eller en underskrift blir gitt en offentlig bekreftelse..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
forretningskontakt [norsk]    business contact [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsprosess [norsk]    business process [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsoppgave [norsk]    business task [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsvisning [norsk]    business view [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forretningsutvalget [norsk]    Procedures Committee [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
forretningsdatabase [norsk]    business database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forretningsprosjekt [norsk]    Business Project [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsverktøy [norsk]    business tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsaktivitet [norsk]    business activity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsloggmappe [norsk]    Business History Folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forretningstjenester [norsk]    business services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overtakelsesforretning [norsk]    take-over proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forretningsforbindelse [norsk]    account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsforbindelse [norsk]    business account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsdatakatalog [norsk]    Business Data Catalog [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsintelligens [norsk]    business intelligence [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsforbindelse [norsk]    business relation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsdatahandling [norsk]    business data action [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningspresentasjon [norsk]    business presentation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forretningsverktøy-meny [norsk]    Business Tools menu [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningskontaktoppføring [norsk]    Business Contact Record [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsforbindelsesoppføring [norsk]    account record [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Målebrev - kart og delingsforretning [norsk]    Kart og delingsforretning avholdes i henhold til delingsloven når del av eiendom skal selges eller bortfestes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av oppmålingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet er et teknisk, juridisk dokument som viser en eiendoms beliggenhet, størrelse og form.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
e-forretninger, e-forretningsdrift; e-forretning [avløserord]    e-business [norsk]   (e-forretning: om det enkelte firmaet)
Norske avløserord for importord © Språkrådet