Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
forsøk; våge; risikere, satse (på) [norsk]    venture [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no