Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forsøke [norsk]    geahccalit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: guoimmis ala ohcat ášši 'forsøke å få noe på (mot) sin neste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bestrebe, forsøk, forsøke [norsk]    endeavor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no