Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forsamling [norsk]    coakkálmas; coakkalmas [samisk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: coakkalmasstohpu ~ coagginviessu ’forsamlingshus’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Forsamlingen [norsk]    the assembly [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Generalforsamling [norsk]    Annual General Meeting [engelsk]   AGM [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
generalforsamling [norsk]    shareholders' general meeting [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Generalforsamling [norsk]    Møte hvor aksjonærene, eiere eller medlemmene utøver den øverste myndighet ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Bedriftsforsamling [norsk]    I aksjeselskaper med mer enn 200 ansatte skal det velges en bedriftforsamli..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no