Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forskip [norsk]    forepart [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Forskip [norsk]    Den delen av skipet som ligger forenom midtskipet.
Maritim ordliste © MaritimStart